کارگاه رفتار درمانی دیالکتیک با گزارش کیس اختلال شخصیت مرزی

مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی حکمت رضوی، ش.پ ۸۸۷ برگزار می‌نماید. جهت توانمند سازی دانشجویان محترم رشته های مددکاری، مشاوره‌ و روانشناسی، آشنایی با رفتاردرمانی دیالکتیک با گزارش کیس اختلال شخصیت مرزی، توسط آقای دکتر محمود آزادی ش.ن ۸۷۹۲، بنیانگذار کرامت درمانی معنوی، در یازدهم آذرماه شنبه از ساعت دو بعدازظهر تا ساعت شش برگزار می‌گردد. هزینه کارگاه برای دانشجویان حکمت رضوی با تخفیف ویژه فقط صد و هشتاد هزار تومان میباشد و برای دانشجویان دیگر دانشگاه ها دویست و هشتاد هزار تومان، لازم به ذکر است ارائه معتبر گواهی شرکت به دانشجویان محترم با مهر و امضای ریاست محترم دانشگاه و کلینیک، آقای دکتر طالبیان شریف و استاد دوره اعطا خواهد شد. ظرفیت شرکت در این کارگاه سی نفر میباشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.