هیات امنا

دکتر افروز

دکتر غلامعلی افروز (رئیس هیات امنا)

استاد ممتاز دانشگاه تهران

دکتر طالبیان

دکتر جعفر طالبیان شریف (دبیرهیات امنا)

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

22-200x300

آیت الله دکتر محمدهادی عبد خدائی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر میرزایی شهرابی

دکتر مسعودمیرزائی شهرابی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد، نماینده وزیر علوم

دکتر قبولی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی قبولی درافشان

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد صادق براتی

دکتر محمد صادق براتی

نماینده استاندار خراسان رضوی

dr-ghafari

دکتر ابوالفضل غفاری

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مرتضوی

دکتر سید سعید مرتضوی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر شعبانی

دکتر بختیار شعبانی ورکی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کاهانی

دکتر محسن کاهانی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد