کارکنان

دکتر طالبیان

جعفر طالبیان شریف

رئیس

dr azami

محمدرضا اعظمی طبس

مدیر حراست

عباس کرامتی

عباس کرامتی

مدیر اداری و مالی

حسن اخلاقی قاسمی

مدیر رفاه وخدمات دانشجویی

scan0002

غلامرضا قربانی

کارشناس آموزش

کرامتی

رضا کرامتی

مدیرآموزش

علیرضا میرمحرابی

کارشناس آموزش

woocommerce-placeholder

الهام میرزائی

کارشناس امورپژوهشی وفرهنگی

woocommerce-placeholder

امیر شهریاری

دفتر فناوری اطلاعات

ندا جولائی

دفتر فناوری اطلاعات

محسن کرامتی

محسن کرامتی

کارشناس امور مالی

woocommerce-placeholder

سحر امیری

مدیرکتابخانه

محمد اصلانی

محمد اصلانی

حراست فیزیکی

hadi-zahedi

هادی زاهدی نسب

خدمات

علیرضا رضاپور

علیرضا رضاپور

دفتر ریاست و روابط عمومی

سعید آزادنیا

سعید آزادنیا

خدمات