کارکنان

دکتر طالبیان

جعفر طالبیان شریف

رئیس

علیرضا میرمحرابی

دفتر ریاست و روابط عمومی

عباس کرامتی

عباس کرامتی

مدیر اداری و مالی

حسن اخلاقی قاسمی

مدیر رفاه وخدمات دانشجویی

غلامرضا قربانی

کارشناس آموزش

کرامتی

رضا کرامتی

مدیرآموزش

محمدباقر سجادی

کارشناس آموزش

الهام میرزائی

کارشناس امورپژوهشی وفرهنگی

امیر شهریاری

دفتر فناوری اطلاعات

ندا جولائی

دفتر فناوری اطلاعات

محسن کرامتی

محسن کرامتی

کارشناس امور مالی

سحر امیری

مدیرکتابخانه

محمد اصلانی

محمد اصلانی

حراست فیزیکی

هادی زاهدی نسب

خدمات

سعید آزادنیا

سعید آزادنیا

خدمات