آئین نامه ها

آئین نامه بخش امانت و گردش کتاب

آئین نامه بخش پایان نامه ها

 شرایط و نحوه استفاده از پایان نامه ها

بخش اطلاع رسانی و مرجع کتابخانه موسسه حکمت رضوی   با دریافت یک نسخه از پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد، پس از ثبت و  فهرست نویسی در اختیار مراجعان قرار می دهد. به منظور حفظ حقوق پدید آورندگان و صاحبان این آثار، استفاده از پایان نامه ها در بخش اطلاع رسانی و مرجع موسسه حکمت رضوی  دارای ضوابطی به شرح ذیل می باشد.

ماده۱٫ به منظور استفاده از پایان نامه ها ارائه کارت کتابخانه و یا کارت دانشجویی موسسه الزامی می باشد.

ماده۲٫ پایان نامه ها صرفاً قابل استفاده (مطالعه و یادداشت برداری) در داخل محیط کتابخانه می باشند.

ماده۳٫ پایان نامه ها به هیچ عنوان امانت داده نمی شوند.

پس از استفاده از پایان نامه ها آن ها را به مسئول بخش اطلاع رسانی تحویل داده و کارت دانشجویی خود را تحویل بگیرید.

آئین نامه بخش مرجع

کتابخانه موسسه حکمت رضوی  به منظور: استفاده بهتر و کارآمدتر اعضا از خدمات بخش های مختلف اطلاع رسانی و مرجع، پایان نامه ها ی کتابخانه؛ اعمال روشهای یکنواخت و هماهنگ در نحوه ی ارائه خدمات؛ ایجاد تسهیلات لازم؛ ارائه گسترده تر خدمات به اعضای کتابخانه و همچنین ترغیب و تشویق مراجعان به بهره جویی موثرتر از امکانات و منابع موجود، آیین نامه ذیل را تنظیم گردانیده است.

شرایط و نحوه استفاده از بخش مرجع و اطلاع رسانی

بخش مرجع کتابخانه ی موسسه حکمت رضوی  با در بر داشتن مجموعه کتاب های مرجع فارسی، عربی، انگلیسی و…، و روزنامه ها روز موسسه در حال خدمت رسانی به اساتید و دانشجویان در زمینه های اطلاع رسانی، تحقیق و پژوهش می باشد. ضوابط این بخش به قرار زیر می باشد:

ماده ۱٫ منابع موجود در بخش مرجع (شامل کتب فارسی، لاتین و… ) به جهت محدود بودن تعداد نسخه ها و همچنین ایجاد دسترسی بیشتر برای تمامی مراجعان، فقط جهت مطالعه در محل (کتابخانه) می باشند و به هیچ عنوان امانت داده نمی شوند.

ماده ۲٫ تهیه ی کپی از کتاب های مرجع فقط در صورت هماهنگی با مسئول بخش امکان پذیر می باشد.

ماده ۳٫ خارج کردن کتاب های مرجع از بخش و یا کتابخانه خلاف مقرارت بوده و در صورت هرگونه تخلف با فرد متخلف برابر با آیین نامه انضباطی کتابخانه برخورد خواهد شد.

آیین نامه ی انضباطی

نظر به اینکه مطالعه، جستجو و استفاده از اطلاعات مستلزم در اختیار داشتن محیطی آرام است، رعایت نظم و سکوت از شرایط اصلی استفاده از بخش های اطلاع رسانی و مرجع کتابخانه موسسه حکمت رضوی می باشد، لذا در صورت مشا هده ی هرگونه بی نظمی از سوی مراجعان،  از استفاده ی آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.

ماده۱٫ تنها افرادی که عضو کتابخانه می باشند مجاز به استفاده از این بخش می باشند.

ماده۲٫ با توجه به اینکه تجهیزات موجود در بخش اطلاع رسانی و مرجع جزو اموال عمومی محسوب می شوند، از مراجعین محترم انتظار می رود تا در حفظ و حراست آنان نهایت دقت را به عمل آورند. در صورت ایجاد هرگونه خسارت افراد ملزم به پرداخت جریمه نقدی خواهند شد.