آشنایی با موسسه

موسسه حکمت رضوی

موسسه آموزش عالی حکمت رضوی با عنایات حضرت حق و در پرتو عنایات حضرت ثامن الحجج امام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء، تحت قانون تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی از سال ۱۳۸۴ با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را شروع کرد. پذیرش دانشجو در این مؤسسه مانند سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد. پذیرفته شدگان از مرحله ثبت نام تا مرحله فراغت از تحصیل از نظر آموزشی، دانشجویی، انضباطی، پرداخت شهریه و … تابع مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند. در حال حاضر، این مؤسسه در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق کنکور سراسری دانشجو می پذیرد.

رشته های موسسه در مقطع کارشناسی

روانشناسی

حسابداری

مشاوره

مددکاری اجتماعی

مدیریت مالی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت بیمه

رشته های موسسه در مقطع کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

مددکاری اجتماعی

مشاوره خانواده

آموزش و بهسازی منابع انسانی

مدیریت آموزشی

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

مدیریت بازرگانی -تجارت الکترونیکی