درباره کتابخانه

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی در سال ۱۳۸۴ همزمان با افتتاح موسسه حکمت رضوی آغاز به کار کرد.

با توجه به اهداف موسسه، گسترش و توسعه مجموعه کتابخانه با تاکید بر فراهم آوری منابع آموزشی و پژوهشی مورد نیاز اساتید و دانشجویان و مطابق با رشته های آموزشی موجود و همچنین رشته ها و مقاطع تحصیلی جدید صورت می پذیرد و مجموعه کتابخانه در حال حاضر با حدود ۱۵۰۰۰ مدرک شامل کتاب های فارسی و لاتین چاپی ، کتاب فارسی الکترونیکی ، پایان نامه ، و پروژه های پایان تحصیلی و … می باشد .

این مجموعه منطبق با رده بندی کتابخانه ملی سازماندهی شده است ، و مخزن کتابخانه به صورت قفسه بسته اداره می شود. مجموعه خدمات و فعالیت های کتابخانه در قالب مجموعه سازی و فراهم آوری مواد ، سازماندهی مواد ، امانت و گردش کتاب ، مرجع و اطلاع رسانی و نشریات ادواری انجام می شود  .

اهداف کلّی کتابخانه

 • فراهم آوری و مجموعه گستری منابع علمی ، تخصصی و مرجع در حوزه‌ فعالیتهای پژوهشی و آموزشی موسسه و ارتقاء سطح کمّی و کیفی خدمات و پاسخگویی به اعضاء
 • تأمین نیازهای اطّلاعاتی منطبق با هدف ها و برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اساتید، دانشجویان, کارکنان

وظیفه‌های عمده و کلّی کتابخانه

 • گردآوری و سازماندهی مجموعه‌ای از کتاب‌ها، نشریّات ادواری، ، پایان‌نامه‌ها و سایر منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های آموزشی، پروژه های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویان
 • گردآوری و سازماندهی مجموعه‌ای از منابع مرجع عمومی و تخصّصی
 • اطلاع رسانی به اساتید ، دانشجویان و اعضا به منظور آگاهی از منابع و خدمات کتابخانه
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی
 • سازماندهی مجموعه کتابخانه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن
 • فراهم آوردن امکانات و تسهیل شرایط امانت منابع به مراجعان
 • تنظیم خط‌ مشی و آیین‌نامه‌های مختلف در ارتباط با خدمات و فعالیت ‌های کتابخانه
 • بهره گیری از نیروی انسانی متخصص به منظور ارائه خدمات با کیفیت

بخش امانت و گردش کتاب

 • امانت منابع
 • تمدید منابع بصورت حضوری و تلفنی
 • امور مربوط به مدیریت سیستم امانت
 • تهیه فهرست منابع مورد درخواست اعضا
 • امور مربوط به عضویت و تسویه حساب. ( دانشجویانی که دارای پروژه های پایان تحصیلی و یا پایان نامه می باشند لازم است که ابتدا یک نسخه چاپی و یک نسخه الکترونیکی از پایان نامه خود را همراه با کارت عضویت به مسئول مربوطه تحویل دهند.
 • پیگیری دیرکرد ها و برگشت منابع و اجرای مقررات در این زمینه
 • ارائه آموزش های حضوری به مراجعان جهت استفاده از منابع
 • چیدن و برگرداندن منابع برگشتی اعم از کتاب و پایان نامه و تنظیم منابع داخل مخزن.
 • تهیه فهرست منابع مفقودی.
 • رف خوانی، وجین مجموعه

مخزن کتابخانه به صورت قفسه بسته اداره می شود و جستجو در منابع با استفاده از خود دانشجویان  و مسئول کتابخانه صورت می گیرد .