آبان 29, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

کارگاه رفتار درمانی دیالکتیک با گزارش کیس اختلال شخصیت مرزی

کارگاه رفتار درمانی دیالکتیک با گزارش کیس اختلال شخصیت مرزی

۲۹ آبان ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی حکمت رضوی، ش.پ ۸۸۷ برگزار می‌نماید. جهت توانمند سازی دانشجویان محترم رشته های مددکاری، مشاوره‌ و روانشناسی، آشنایی با رفتاردرمانی دیالکتیک با گزارش کیس اختلال شخصیت مرزی، توسط آقای دکتر محمود آزادی ش.ن ۸۷۹۲، بنیانگذار کرامت درمانی ...