اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاسهای جبرانی درس دانش خانواده و جمعیت گروه خواهران به شرح زیر برگزار می گردد:

روز دوشنبه 1402/9/6 ساعت 14-12

روز شنبه 1402/9/11 ساعت 10-8 و 12-8

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.