آذر 4, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

اطلاعیه کلاس جبرانی

اطلاعیه کلاس جبرانی

۴ آذر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

کلاسهای جبرانی درس دانش خانواده و جمعیت گروه خواهران به شرح زیر برگزار می گردد: روز دوشنبه 1402/9/6 ساعت 14-12 روز شنبه 1402/9/11 ساعت 10-8 و 12-8 ...