برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم معصومه حضرتی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم معصومه حضرتی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ناحیه 4 مشهد

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر نرگس آهنچیان

زمان: 1402/11/4، ساعت 14

مکان: سالن شورا

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.