برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم آرزو ولی بکی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم آرزو ولی بکی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

شناسایی رابطه سابقه مدیریتی با تفکر سیستمی مدیران در مدارس پسرانه ابتدایی ناحیه 4 مشهد 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

استاد مشاور: جناب آقای دکتر کوهستانی

زمان: 1402/11/04، ساعت 14:30 ظهر

مکان: سالن شورا

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.