برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم ریحانه سادات حسینی منش دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

با عنوان:

بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر معنویت بر فرسودگی شغلی و انعطاف پذیری شناختی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان سرخس

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان شریف

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمود آزادی

زمان: 1402/7/30، ساعت 11:30 ظهر

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا) شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.