برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فاطمه دهقانی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

با عنوان:

بررسی میزان همسانی ویژگی های شخصیتی و ترس از ارزیابی منفی با رضایت زناشویی با توجه به مدت ازدواج

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمود آزادی

زمان: 1402/7/16، ساعت 11:30 ظهر

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.