مهر 12, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۲ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فاطمه دهقانی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "بررسی میزان همسانی ویژگی های شخصیتی و ترس از ارزیابی منفی با رضایت زناشویی با توجه به مدت ازدواج" استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۲ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فاطمه عابدی کوه ­پایی دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی با عنوان: "پیش بینی تعهدات حرفه ای بر مشارکت شغلی و سلامت معنوی پرستاران شاغل در بیمارستان ضیایی شهرستان اردکان" استاد راهنما: جناب آقای دکتر قاسم ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۲ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم امینه کاظمی راد دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی با عنوان: "اثر بخشی مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی بر خودآگاهی و روابط موثر زنان سرپرست خانوار دارای کودکان آزاد دیه عاطفی در شهر کرمان" استاد راهنما: ...

«همایش تخصصی از موفقیت تحصیلی تا موقعیت شغلی»

«همایش تخصصی از موفقیت تحصیلی تا موقعیت شغلی»

۱۲ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

📌انجمن علمی روان شناسی موسسه حکمت رضوی با همکاری مدیریت فرهنگی دانشجویی موسسه و موسسه علمی آموزشی دوپامین برگزار می‌کند:«همایش تخصصی از موفقیت تحصیلی تا موقعیت شغلی» ⏰ تاریخ برگزاری : چهارشنبه ، 19 مهرماه 1402 ساعت 12 الی 14 📍مکان: سالن همایش ( ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۲ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم خاطره جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "  بررسی اثر بخشی آموزشی خود متمایز سازی بر صمیمیت زناشویی و امنیت عاطفی در زنان شهرستان گناباد" استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی ...

برگزاری جلسه دفاع از کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از کارشناسی ارشد

۱۲ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فاطمه درویشی دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی با عنوان: " نقش انعطاف پذیری شناختی و ناگویی هیجانی  در پیش بینی تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل مشهد" استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی استاد مشاور: ...