برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فاطمه عابدی کوه ­پایی دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

با عنوان:

“پیش بینی تعهدات حرفه ای بر مشارکت شغلی و سلامت معنوی پرستاران شاغل در بیمارستان ضیایی شهرستان اردکان”

استاد راهنما: جناب آقای دکتر قاسم قجاوند

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر سارا حیدری

زمان: 1402/7/20، ساعت 15:30 بعدظهر

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.