برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم خاطره جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

با عنوان:

”  بررسی اثر بخشی آموزشی خود متمایز سازی بر صمیمیت زناشویی و امنیت عاطفی در زنان شهرستان گناباد

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

زمان: 1402/7/27، ساعت 9:30 صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.