برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مریم امیرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

رابطه مدیریت دانش و فرهنگ دانش محور با خود اثر بخشی شغلی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 6 مشهد

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نرگس آهنچیان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

زمان: 1402/7/10، ساعت 11:30 ظهر

مکان: سالن شورا

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.