مهر 5, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۵ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مریم امیرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " رابطه مدیریت دانش و فرهنگ دانش محور با خود اثر بخشی شغلی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 6 مشهد" استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نرگس ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۵ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم سپیده حیدریان دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "بررسی نقش میانجی انعطاف پذیری روانشناختی در رابطه بین ساختار قدرت در خانواده و تعارضات زناشویی زنان متاهل دانشجو دانشگاههای مشهد" استاد راهنما: جناب آقای ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۵ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدجناب آقای میثم نخعی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی با عنوان: "بررسی تاثیر ارزش درک شده ، تجربه مشتری، رضایت و وفاداری مشتری بر قصد خرید مجدد( مطالعه موردی: مشتریان برند هاکوپیان در شهرمشهد" استاد راهنما: ...