برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم سمیرا نادی خیرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

با عنوان:

بررسی هویت تحصیلی، اداراک شایستگی و سبک های یادگیری دانش آموزان خانواده طلاق و مقایسه ان با دانش آموزان عادی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمود آزادی

زمان: 1402/7/1، ساعت 10:000 صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.