برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم فاطمه سادات مولوی­ پور دانشجوی کارشناسی ارشد روان­ شناسی عمومی

با عنوان:

”  پیش بینی  استفاده آسیب زا از فضای مجازی بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان دوره متوسطه با نقش خودتنظیمی و خودکارآمدی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

زمان: 1402/7/4، ساعت 10 صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا) شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.