شهریور 29, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۹ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم فاطمه سادات مولوی­ پور دانشجوی کارشناسی ارشد روان­ شناسی عمومی با عنوان: "  پیش بینی  استفاده آسیب زا از فضای مجازی بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان دوره متوسطه با نقش خودتنظیمی و خودکارآمدی" استاد راهنما: ...