برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم زهرا نیک­پورصیقلانی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

با عنوان:

”  نقش الگوهای تعاملی در پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی با میانجی گری صمیمیت جنسی در زنان متاهل شهر مشهد

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی

استاد مشاور : جناب آقای دکتر جعفر طالبیان ­شریف

زمان: سه­شنبه 1402/6/28، ساعت 11:00 ظهر

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.