برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم الناز قاسم زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

با عنوان:

نقش نگرانی از تصویر بدن در پیش بینی بهزیستی روان شناختی دختران 18 تا 30 سال: نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه”

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمود آزادی

زمان: 1402/6/28، ساعت 10:30 صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.