برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم نگار عارف ­زاده

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم نگار عارف ­زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی

با عنوان:

”  پیش بینی اضطراب و خود بازداری مادر بر عملکرد تحصیلی و خود شایستگی دانش آموزان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمدسعید عبدخدایی

زمان: 1402/9/1، ساعت 11:30 ظهر

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.