آذر 1, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم نگار عارف ­زاده

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم نگار عارف ­زاده

۱ آذر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم نگار عارف ­زاده دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی با عنوان: "  پیش بینی اضطراب و خود بازداری مادر بر عملکرد تحصیلی و خود شایستگی دانش آموزان" استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف ...