برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای احمد حیدری

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای احمد حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

با عنوان:

 مقایسه ناگویی هیجانی و تحمل ابهام فرزندان  طلاق و عادی

شهرستان سبزوار”

استاد راهنما: جناب آقای دکتر غلام محمدی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمود آزادی

زمان: 1402/8/24، ساعت 11:30 ظهر

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.