آبان 21, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای احمد حیدری

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای احمد حیدری

۲۱ آبان ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای احمد حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "  مقایسه ناگویی هیجانی و تحمل ابهام فرزندان  طلاق و عادی شهرستان سبزوار" استاد راهنما: جناب آقای دکتر غلام محمدی استاد مشاور: جناب آقای دکتر ...