برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فیروزه دشتی دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

با عنوان:

اثربخشی مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی مبتنی بر آموزش مهارت های ارتباط موثر بر نگرش های ناکارآمد و عهد شکنی زناشویی در زنان در معرض طلاق

استاد راهنما: جناب آقای دکتر قاسم قجاوند

استاد مشاوره: جناب آقای دکتر طالبیان شریف

زمان: 1402/7/29، ساعت 9:30 صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.