برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم خدیجه آشفته دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

”  بررسی رابطه سبک رهبری تحولی با هوش هیجانی و خلاقیت مدیران ناحیه 1 آموزش و پرورش مشهد

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر آهنچیان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حسینعلی کوهستانی

زمان: 1402/7/30، ساعت 12 ظهر

مکان: سالن شورا

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی­ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.