برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم فهیمه حدادی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

بررسی نقش رهبری اثربخش مدیران مدارس بر برنامه ریزی خلاقانه محور منطقه رضویه مشهد

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نرگس آهنچیان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

زمان: 1402/7/30، ساعت 12:30

مکان: سالن شورا

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.