برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای عیسی نظامی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

بررسی رابطه عملکرد آموزش درک شده دانش آموزان توسط معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران پسا کرونا ( مورد مطالعه: مدارس متوسطه شهرستان جناران

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نرگس آهنچیان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

زمان: پنجشنبه 1402/7/26، ساعت 10:30 صبح

مکان: سالن شورا

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.