مهر 22, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۲ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای عیسی نظامی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " بررسی رابطه عملکرد آموزش درک شده دانش آموزان توسط معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران پسا کرونا ( مورد مطالعه: مدارس متوسطه ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۲ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای سیدرضا مولوی پور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " بررسی رابطه توانمندسازی با بهبود صلاحیت حرفه ای ( مورد مطالعه: معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک مشهد)" استاد راهنما: سرکارخانم دکتر ارجمندی نژاد ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۲ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مجید مشمول دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " شناسایی نقش میانجی خلاقیت شغلی معلمان در رابطه میان رهبری تحول گرای مدیران مدارس با راهبرهای  انضباطی معلمان(مورد مطالعه: مدیران و معلمان شهرستان چناران)" ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۲ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم ملیحه علایی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " بررسی تاثیر رهبری فرهمند مدیران بر عملکرد شغلی معلمان با نقش میانجی گری کیفیت زندگی کاری در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان تربت جام" استاد ...