برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای سیدرضا مولوی پور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

بررسی رابطه توانمندسازی با بهبود صلاحیت حرفه ای ( مورد مطالعه: معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک مشهد)”

استاد راهنما: سرکارخانم دکتر ارجمندی نژاد

استاد مشاور: جناب آقای دکتر بذرافشان مقدم

زمان: 1402/7/27، ساعت 14

مکان: سالن شورا

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.