برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم ملیحه علایی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

بررسی تاثیر رهبری فرهمند مدیران بر عملکرد شغلی معلمان با نقش میانجی گری کیفیت زندگی کاری در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان تربت جام

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نرگس آهنچیان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

زمان: 1402/7/26، ساعت: 10 صبح

مکان: سالن شورا شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.