برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدجناب آقای میثم نخعی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی

با عنوان:

بررسی تاثیر ارزش درک شده ، تجربه مشتری، رضایت و وفاداری مشتری بر قصد خرید مجدد( مطالعه موردی: مشتریان برند هاکوپیان در شهرمشهد

استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمد جوان­ جعفری

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر وفا ارجمندی­ نژاد

زمان: 1402/7/19، ساعت 10:45

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.