برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم زهره صادق زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

با عنوان:

نقش سبک دلبستگی مادر در پیش بینی عزت نفس فرزند نوجوان : نقش میانجی ناگویی هیجانی مادر

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ شریف

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمود آزادی

زمان: 1402/7/8، ساعت 9:30 صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.