برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم الهام حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

” بررسی نقش مسئولیت پذیری درک شده توسط دانش آموزان و رابطه آن با عزت نفس ( در پیشرفت تحصیلی)”.  

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسینعلی کوهستانی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

زمان: 1402/7/5، ساعت 10:00 صبح

مکان: سالن شورا

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.