برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مرضیه مهدیخانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی

با عنوان:

بررسی تاثیر بازاریابی تاثیر گذار بر قصد خرید مشتری با نقش میانجیگری نگرش مشتری ( مورد مطالعه: مشتریان محصولات آرایشی بهداشتی بیژن در شبکه اجتماعی اینستاگرام)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمد جوان­ جعفری

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر وفا ارجمندی­ نژاد

زمان: 1402/6/30، ساعت 9:00

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا) شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.