برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم جمیله بزمی فاروجی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

با عنوان:

”  بررسی اثربخشی اموزش مهارت های زناشویی به روش گاتمن بر تعارضات زناشویی و بی ثباتی زناشویی زنان متاهل شهر مشهد

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­شریف

زمان: سه­شنبه 28/06/402، ساعت 11:30 ظهر

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.