برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فهیمه ابراهیمی­ مانعی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

بررسی رابطه میان هوش معنوی مدیران مقطع ابتدایی با عملکرد شغلی ایشان ( مطالعه موردی: مدیران مقطع ابتدایی منطقه تبادکان)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسینعلی کوهستانی

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر نرگس آهنچیان

زمان: 22/06/402، ساعت 9 صبح

مکان: سالن شورا

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.