شهریور 19, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۹ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فهیمه ابراهیمی­ مانعی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " بررسی رابطه میان هوش معنوی مدیران مقطع ابتدایی با عملکرد شغلی ایشان ( مطالعه موردی: مدیران مقطع ابتدایی منطقه تبادکان)" استاد راهنما: جناب ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۹ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم الهام رستگار دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی با عنوان: "اثر بخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد راه حل محور بر شفقت به خود و خود شکوفایی دختران نوجوان دارای نامادری" استاد راهنما: جناب آقای ...