برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم الهام رستگار دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

با عنوان:

اثر بخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد راه حل محور بر شفقت به خود و خود شکوفایی دختران نوجوان دارای نامادری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر قاسم قجاوند

استاد مشاوره: جناب آقای دکتر محمود آزادی

زمان: 1402/6/22، ساعت 10:30 صبح

مکان: اتاق شماره 306 ( سالن شورا)

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.