حراست

دکتر اعظمی

محمدرضا اعظمی طبس

مدیر حراست

محمد اصلانی

محمد اصلانی

حراست فیزیکی