اخبار و نشریات

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مریم امیرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: ” رابطه مدیریت دانش و فرهنگ …

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم سپیده حیدریان دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: “بررسی نقش میانجی انعطاف پذیری روانشناختی …

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدجناب آقای میثم نخعی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی با عنوان: “بررسی تاثیر ارزش درک شده ، …

ادامه مطلب

هفته فرد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ این هفته 1402/7/3 شروع هفته فرد می باشد.

ادامه مطلب

تاریخ حذف و اضافه

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند؛ حذف و اضافه از تاریخ 1402/7/15 تا 1402/7/18 می باشد.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فاطمه سادات مولوی­ پور دانشجوی کارشناسی ارشد روان­ شناسی عمومی با عنوان: ”  پیش بینی  …

ادامه مطلب