به وب سایت موسسه آموزش عالی حکمت رضوی خوش آمدید.

آیین نامه استفاده از پایان نامه ها

 شرایط و نحوه استفاده از پایان نامه ها

بخش اطلاع رسانی و مرجع کتابخانه موسسه حکمت رضوی   با دریافت یک نسخه از پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد، پس از ثبت و  فهرست نویسی در اختیار مراجعان قرار می دهد. به منظور حفظ حقوق پدید آورندگان و صاحبان این آثار، استفاده از پایان نامه ها در بخش اطلاع رسانی و مرجع موسسه حکمت رضوی  دارای ضوابطی به شرح ذیل می باشد.

ماده۱٫ به منظور استفاده از پایان نامه ها ارائه کارت کتابخانه و یا کارت دانشجویی دانشگاه الزامی می باشد.

ماده۲٫ پایان نامه ها صرفاً قابل استفاده (مطالعه و یادداشت برداری) در داخل محیط کتابخانه می باشند.

ماده۳٫ پایان نامه ها به هیچ عنوان امانت داده نمی شوند.

ماده۴٫ صفحات قابل کپی از پایان نامه ها عبارتند از: صفحاتی که دارای جدول یا نمودار هستند، چکیده، فهرست منابع و مآخذ و پرسش نامه ها (از صفحات متن پایان نامه کپی گرفته نمی شود).

تبصره۵ حداکثر تعداد صفحات کپی از هر پایان نامه ۱۵ صفحه می باشد.

تبصره ۶ به علت نبود دستگاه تکثیر در داخل کتابخانه و رعایت ضوابط مربوط به کپی گرفتن از پایان نامه ها، خروج پایان نامه ها به این منظور می بایست با همراهی فرد مورد تائید مسولین کتابخانه صورت پذیرد.

پس از استفاده از پایان نامه ها آن ها را به مسئول بخش اطلاع رسانی تحویل داده و کارت دانشجویی خود را تحویل بگیرید. (از بازگرداندن پایان نامه ها به داخل قفسه ها جداً خودداری فرمایید.)