به آگاهی دانشجویان گرامی می رساند، از بامداد روز یکشنبه ۲۱ اسفند تا پایان سال ۱۴۰۱، به دلیل بروزرسانی، درخواست تازه ای در سامانه پیشینه پژوهش و همانندجو در پایگاه ایرانداک پذیرش نخواهد شد.
دانشجویان گرامی می توانند از روز چهارشنبه دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ درخواست های خود را در این سامانه ها ثبت کنند.
📚 کتابخانه موسسه آموزش عالی حکمت رضوی