قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی۱ و ورزش۱ دارند؛ شروع کلاسهای فوق از ۱۴۰۱/۱۲/۱ خواهد بود. محل برگزاری کلاس انتهای اندیشه ۸۳، خیابان آیت ا… مشکینی ، بین مشکینی ۲۰ و ۲۲، سالن ورزشس شهید عامل

همراه داشتن لباس ورزشی مناسب و کارت دانشجویی جهت شرکت در کلاس الزامی است.