در راستای شناسایی و حمایت از دانشجویان معلول شاغل به تحصیل در دانشگاههای سراسر کشور، وتشکیل بانک اطلاعاتی از مشخصات این قشر عزیز از دانشجویان، خواهشمند است دانشجویان محترم معلول حداکثر تا اول بهمن ماه مشخصات خود را شامل رشته، مقطع تحصیلی، نوع معلولیت درصد معلولیت، کدملی وشماره دانشجویی خود را به شماره همراه خانم میرزائی ۰۹۱۵۵۲۱۷۵۴۰ پیامک نمایند. لطفا مشخصات فوق را کامل ارسال نمائید.