بر اساس اعلام استانداری محترم استان خراسان رضوی، روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴موسسه آموزش عالی حکمت رضوی تعطیل و کلیه امتحانات لغو گردیده و تمامی دروس امتحانی روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ عینا به مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ در همان ساعت اعلام شده برگزار می گردد.