کلاس اندیشه ۱ استاد محترم خانم میرسیدی امروز شنبه مورخ ۱۰ دی ماه برگزار می گردد.